TAGJAINK

A Korall alapító (A), jelenlegi (J) és múltbeli (M) tagjai

Bácsi Krisztina (J)CMASoktató
Bérces László (A, J) CMASbúvár
Borbás Gyula (J)CMASoktató
Borsi Péter (J)CMASbúvár
Gyimesi Ferenc (A, J)CMASoktató
Gulyás Zsolt (J)CMASbúvár
ifj. Herpai Gyula (J)CMASoktató
Havasi Zoltán (J)CMASbúvár
Kalmár Béla (A, J)CMASbúvár
Katonka Imre (A, J)CMASbúvár
ifj. Katonka Imre (J)CMASbúvár
Kenéz György (A, J)CMASbúvár
Lefler Attila (J)CMASbúvár
Magda Zoltán (J)CMASbúvár
Matuz Ferenc (A, J)CMASbúvár
Mayer Csaba (J)CMASbúvár
Násfay Béla (A, J)CMASoktató
Násfayné Kőházi Mária (A,J)CMASbúvár
Németh Adrián (J)CMASbúvár
Nyírő György (J)CMASbúvár
Reisinger Szilvia (J)CMASbúvár
Roith György (A, J)CMASoktató
Roith Katalin (J)CMASbúvár
Sebestyén Sarolta (A, J)CMASbúvár
Szirtes György (A, J)CMASbúvár
Varga György (J)CMASbúvár
Varga Máté (J)CMASbúvár
Váradi György (J)CMASbúvár
Vargáné Roith Gabriella (J)CMASbúvár
Bozsik István (A, M)
dr. Frankó András (M)
dr. Frankó Andrásné (M)
Gönczöl Andrea (A, M)
Gulyás Zsoltné (M)
Győrffy József (A, M)
Juhász József (M)
Herpai Gyula (A, J)
Kalmár László (A, M)
Kecskeméti Béla (M)
Kenéz Györgyné (A, M)
Krizsán András (M)
Magda Zoltánné (M)
Matirkó Miklós (M)
Matuz Katalin (M)
Orosz Mária (M)
Riczler Gusztáv (M)
dr. Sárossy György (M)
Szabó György (A, M)
dr. Szilágyi Iván (A, M)
Szirtes Györgyné (A, M)
Z.Vincze György (A, M)
Wetzel Zoltán (M)